Zaštita privatnosti

Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način na koji „Marshallavt ” d.o.o Čačak prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika preko sajta www.marshall.co.rs. Politika privatnosti se odnosi na sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.

Lični identifikacioni podaci

„Marshallavt ” d.o.o Čačak prikuplja lične, identifikacione podatke od korisnika prilikom njihove posete sajtu, popunjavanjem formulara – kontakt forme. Korisnicima se pruža mogućnost anonimne posete sajtu. Po potrebi, mogu im se tražiti ime, prezime i mail adresa. Za kupovinu online neophodno je otvaranje naloga na sajtu, uz ostavljanje dodatnih informacija, poput adrese stanovanja i broja telefona. „P.S. Fashion Design” d.o.o Čačak prikuplja lične informacije samo u slučaju da je korisnik saglasan. Korisnik uvek može odbiti da pruži lične informacije, osim što u tim slučajevima može biti uskraćen za određene aktivnosti na sajtu..

Identifikacioni podaci koji nisu lične prirode

„Marshallavt” d.o.o Čačak prikuplja podatake o korisniku koji nisu lične prirode u svakom trenutku njegove interakcije sa sajtom. To uključuje podatke kao što su: ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o posetiocima sajta, kao što je operativni sistem, Internet provajder koji koriste i druge slične informacije.

VAŠI IZBORI O TOME KAKO KORISTIMO I OTKRIVAMO VAŠE PODATKE

Trudimo se da vam ponudimo izbore u vezi sa podacima o ličnosti koje nam dostavljate. Sledeći mehanizmi pružaju vam kontrolu nad vašim podacima:

Kolačići i slične tehnologije. Upravljate vašom saglasnošću putem (i) našeg rešenja za upravljanje saglasnošću ili (ii) vašeg pretraživača kako biste odbili kolačiće i slične tehnologije. Pogledajte odeljak „Kolačići i slične tehnologije“. 

Da biste se odjavili od marketinških komunikacija koje je poslao bilo koji medij, uključujući i društvene mreže trećih lica, možete se u bilo kom trenutku odjaviti klikom na linkove dostupne u našim komunikacijama, prijavljivanjem na Veb sajtove/aplikacije ili društvene mreže trećih lica i prilagođavanjem vaših korisničkih preferencija u profilu vašeg naloga tako što ćete ukloniti odgovarajuća polja ili pozvati naš Korisnički servis.

KOLAČIĆI (Cookies), SLIČNE TEHNOLOGIJE i LOG FAJLOVI

Kolačići (Cookies) predstavljaju male tekstualne datoteke koji se uobičajeno skladište na računaru ili drugom uređaju korisnika koji upotrebljava za pristup internetu i služe najrazličitijim namenama. Kolačići na osnovu zabeleženih informacije poput ID uređaja “pamte” da je određeni korisnik pristupio određenom sadržaju na internetu. Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika, te je u tom slučaju njihovo korišćenje dozvoljeno pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije. Takvo obaveštenje je dostupno putem banera koji je vidljiv prilikom posete TLS internet stranice.

Kolačići se najčešće koriste za omogućavanje pravilnog korišćenja stranice, pamćenje preferencija na stranici, beleženja informacija o sadržaju kojim se pristupalo radi preporučivanja sadržaja koji više odgovara preferencijama korisnika, ali i za potrebe statističke analize.

U funkcionisanju internet stranica rukovaoca najčešće su sledeće vrste Kolačića:

Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (Necessary Cookies), koji pomažu da internet stranica bude upotrebljiva, omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova na pravilan način;

Statistički Kolačići, kojipomažu vlasnicima internet stranice da razumeju interakciju posetilaca sa internet stranicom anonimnim sakupljanjem informacja koje se potom analiziraju, a potom se kao rezultat te analize prave statistički izveštaji;

Marketinški Kolačići (Marketing Cookies), koji se koriste za beleženje navika posetilaca na internet stranicama radi prikaza personalizovanih sadržaja.

Kako koristimo prikupljene informacije

„Marshallavt” d.o.o Čačak može prikupljati i koristiti lične podatke korisnika u sledeće svrhe: ! Za poboljšanje svojih usluga; ! Da efikasnije odgovori na zahteve korisnika od strane korisničke službe i podrške; ! Za personalizaciju iskustva korisnika; ! Radi unapredjenja sajta I prilađavanje sadržaja potrebama korisnika; ! Za realizaciju promocija, takmičenja, istraživanja ili drugih aktivnosti u okviru sajta; ! Za slanje periodičnih sms i elektronskih poruka korisnicima koje su pristali da ih primaju, o temama iz opsega njihovih interesovanja, ali i kao kanal komunikacije za rešavanje molbi, pitanja i/ili drugih zahteve korisnika.

Zaštita podataka

„Marshallavt” d.o.o Čačak usvaja prikupljanje podataka, skladištenje i obradu i sigurnosne mere za zaštitu od neovlašćenog pristupa, promena, obelodanjivanja ili uništavanja ličnih informacija, imena, transakcija informacija i podataka koji se nalaze na sajtu. Sajt www.marshall.co.rs. je u skladu sa “PCI vulnerability standards” i GDPR-a, u cilju stvaranja što povoljnijeg, sigurnog, ambijenta za korisnike.

Čuvanje i deljenje ličnih podataka

Podacima korisnika raspoložu zaposleni u „Marshallavt” d.o.o Čačak kojima su oni neophodni za obavljanje posla, pri čemu su oni svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti. „Marshallavt” d.o.o Čačak ne prodaje, niti iznajmljuje korisničke lične identifikacione podatke.

 Pored ovlašćenih zaposlenih u „Marshallavt” d.o.o Čačak informacije o korisnicima se mogu proslediti trećim licima kao što su kurirska služba u slučaju online kupovine, kako bi porudžbina bila uspešno isporučena. Moguće je deljenje informacija o korisnicima sa poslovnim partnerima sa kojima je ostvarena saradnja u cilju obezbeđivanja dodatnih opcija na sajtu. Sve informacije prikupljene na sajtu dostupne su ovim partnerima. Za slanje newsletter i sms/viber kampanja prikupljaju se podaci koji se čuvaju u bazi servisa NTH sa kojim je ostvarena saradnja, a čije je poslovanje takođe prilagođeno GDPR regulativi. „Marshallavt” d.o.o Čačak koristi usluge servisa za praćenje artivnosti pretplatnika u kampanjama. Korisnici sajta imaju mogućnost izbora da li da budu na mailing/sms listi. Mogu se odjaviti svaki put kada dobiju obaveštenje o novostima (newsletter na mail ili sms/viber poruka).

Prava korisnika

U skladu sa GDPR regulativom Korisnik ima pravo: ! da zatraži da pogleda koji su njegovi podaci sačuvani u bazi podataka; ! da zatraži izmenu svojih podataka sačuvanih u bazi kompanije; ! da zatraži brisanje njegovih podataka iz baze; ! trajno deaktiviranje naloga na sajtu.

Prihvatanje uslova

U interesu korisnika je da Politiku privatnosti pročita prilikom pristupa sajt Korišćenjem sajta, podrazumeva se da je saglasan sa uslovima. U suprotnom, korisnik ne treba da pristupa sajtu.

SAGLASNOST I PROMENA USLOVA

 Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Marshallavt doo  se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.